Boerderij Zuiderham Groningen

Melkveebedrijf Zuiderham Groningen

Wij, Kees en Eline, hebben een melkveebedrijf in Aduard, Groningen. We hebben 65 melkkoeien en het bijbehorende jongvee. Onze zwartbonte koeien worden twee keer per dag gemolken. De eerste keer ’s morgen om 6 uur en ’s middags om 5 uur voor de tweede keer.

Ze eten in de winter kuilgras en brokjes krachtvoer. Zomers lopen ze in het weiland en kunnen ze onbeperkt gras eten. Het krachtvoer krijgen ze op rantsoen, naar hun conditie en melkgift. Dit kunnen ze halen in de krachtvoercomputer.

De koeien krijgen één keer per jaar een kalfje. De stierkalfjes worden verkocht en de koekalfjes blijven op het bedrijf voor vervanging en voor verkoop aan andere boeren.

We houden de koeien in de ligboxen stal uit 1996. Onder de stal zit een mestkelder, daar wordt de mest in opgevangen. Deze mest wordt over ons eigen land weer uitgereden om het gras te laten groeien.

Boerderij Zuiderham Groningen, hooi binnen halen
Boerderij Zuiderham, Aduard, boerengolf, kinderopvang, gastouder

Een paar bijzondere zaken

Een deel van de koeien heeft een oorsensor in het oor. Deze geeft de activiteit van de koe aan die ik op mijn smartphone kan volgen. Zo kan ik zien of een koe tochtig is (bronstig, klaar is om zwanger te worden), maar ook krijg ik een melding als de koe ziek is. https://www.cowmanager.com

We zijn qua stroom zelfvoorzienend met de 108 zonnepanelen die op de schuur liggen. Het hete water voor de melkstal-reiniging en tankreiniging ontstaat uit een warmte terugwinnings proces. Met de warmte van de melk wordt het water voorverwarmt tot 55°C, daarna wordt het elektrisch door verwarmt tot 80°C.

Ook schapen ontbreken niet op onze boerderij. We houden 25 schapen, die elk voorjaar weer lammetjes krijgen. Verder zijn er nog onze twee honden die waken over het erf, namelijk onze Bordercollie Tasha en de Berner sennen Buddy.

Daarnaast krijgen we ook nog elke dag verse eitjes van de kippen die wij houden en bovendien zijn er ook nog twee pony’s die zich thuis voelen op de boerderij.
We hebben ongeveer 45 hectare grasland, waar de koeien kunnen grazen. Op dit land wordt ook de boerengolf gespeeld.

Loonwerker hokken uitmesten in Groningen

Hulp nodig bij het uitmesten van stallen of hokken? Met mijn shovel “Avant” mest ik bij andere bedrijven in de buurt schapen, paarden en koeien hokken uit.

De shovel heeft een doorgang van minimaal 1,25 mtr. nodig.
Tarief € 60,- per uur excl. B.T.W. en de reiskosten.

Groningen loonwerker hokken uitmesten avant shovel

Stagier Zuiderham Groningen voert lammeren

Stageplaats op onze Groningse boerderij

Ik bied in beperkte mate ruimte voor stagiaires op Zuiderham. Het is fijn om een leerling kennis te laten maken met het dagelijks werk op onze boerderij.

Tijdens het werk vertel ik ze veel over de theoretische achtergrond van het voeren en diergezondheid in het algemeen. De leerlingen die ik begeleid zijn van verschillende niveaus.

Omdat ik het belangrijk vind om een stagiair goed te kunnen begeleiden bied ik een dag stageplaats voor een aantal maanden waarbij ik plaats heb voor één leerling per keer.

Geschiedenis boerderij Zuiderham

De boerderij ligt in ‘polder Zuiderham’, daarom heet onze boerderij ‘Zuiderham’. Voor zover we na kunnen gaan bestaat de boerderij al sinds 1871. Het is een zogenaamde ‘kop-hals-romp boerderij‘.

In de tijd waarin onze boerderij gebouwd is, groef men bij het bouwen van een boerderij eerst een gracht. Op deze manier ontstond er een water voorraad. Dit was nodig om het vee water te geven en om een eventuele brand te blussen. Er was namelijk regelmatig brand in die tijd. Met de grond die vrij kwam van het graven van de gracht, werd een terp gemaakt. Daarop werd dan de boerderij gebouwd. Opa Geertsema is in 1931 op, het toen nog gemengde bedrijf, Zuiderham begonnen met boeren. Er werd van alles verbouwd, zoals erwten, bonen, vlas, aardappelen, bieten, karwei, granen en kanariezaad.

In 1963 heeft pa Geertsema het bedrijf overgenomen. Omdat het land niet geschikt was om machinaal te bewerken voor al die akkerbouw gewassen, werd in 1965 over gegaan naar volledig grasland. En in mei 2005 heb ik, Kees Geertsema, het bedrijf weer van mijn vader overgenomen. Vroeger stonden de koeien vast op de grupstal en ze werden daar ook gemolken.

In 1970 kwam er een melkstal. Bovendien werd de grupstal omgebouwd tot een voerligboxenstal waardoor de koeien los kunnen lopen. Koeien worden steeds groter en hadden meer comfort nodig. Ook moest er meer mestopslag komen. In 1996 hebben we een nieuwe stal, met veel licht, lucht en ruimte, gebouwd. En er zit een mestkelder van 1100m3 onder.

Geschiedenis Boerderij Zuiderham Aduard

Scroll to top

Wj gebruiken cookies voor een optimaal gebruik van deze website.